تمکین عام وخاص به چه معناست؟

دفتر ازدواج هشتگرد

تمکین عام

تمکین عام در اصطلاح حقوقی به معنای اطاعت از مرد در امور زندگی می باشد . مانند سکونت در منزلی که شوهر انتخاب کرده ، عدم خروج از منزل بدون اجازه از شوهر و حسن معاشرت با شوهر که عبارتست از خوش رفتاری با شوهر و رعایت نظافت و آرایش خود برای شوهر ؛ به نحوی که زمان ، مکان و شرایط خانوادگی به آنها اجازه داده است .

قانون مدنی تمکین عام را به وظایف زوجیت مذکور در ماده 1108 تفسیر کرده است . بر اساس این ماده ، ” هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ، مستحق نفقه نخواهد بود ” . بنابراین ، در صورتی که زن از تمکین عام در قبال شوهر امتناع کرده و بدون دلیل موجه از انجام وظایف قانونی امتناع کند ، مرد موظف به پرداخت نفقه به وی نخواهد بود .

تمکین خاص

تمکین خاص ناظر بر روابط زناشویی بین زوجین است . در واقع زن باید زمینه بر طرف کردن همه نیازهای متعارف و ممکن برای زناشویی را فراهم کند. البته تمکین خاص ، امر مطلقی نیست و زن موظف به انجام این امر بر طبق زمان و مکان و عرف می باشد . به همین دلیل مواردی که زن مجاز است تمکین نکند نیز وجود دارند .

مثلا در شرایطی که شوهر مبتلا به یکی از بیماری های مقاربتی جنسی باشد ، زن می تواند از تمکین امتناع کند و همزمان از نفقه نیز استفاده کند.

قانون مدنی نیز در ماده 1085 تمکین به معنای خاص را به معنای وظایف زن در برابر شوهر دانسته است ، اما برای انجام این وظیفه حق حبس برای زن را مطرح کرده است . بر اساس این ماده ، ” زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده ، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد ، امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود ” . همانطور که از این ماده مشخص است ، زن می تواند تا مهریه خود را نگرفته است از تمکین خاص خودداری نماید و همچنان نفقه اش را بگیرد که این عمل اصطلاحا حق حبس نام دارد .

دفتر ازدواج هشتگرد

یک دیدگاه دربارهٔ «تمکین عام وخاص به چه معناست؟»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.