تمکین چیست وعدم تمکین به چه معناست؟

دفتر ازدواج هشتگرد

تمکین در لغت به معنای الزام می باشد . در واقع ، زمانی که صیغه عقد میان زن و مردی جاری شد ، هریک از آنها موظفند یکسری از تکالیف قانونی و شرعی را در روابط خود رعایت نمایند . یکی از این وظایف ، تمکین می باشد . به لحاظ عرفی ، غالبا واژه تمکین را برای زنان استفاده می کنند . یعنی زن موظف است در مقابل شوهر خودش به یکسری از وظایف پایبند باشد و حقوق شوهر خود را رعایت کند .

اما محدود کردن تمکین در رابطه با زنان صحیح نیست ؛ چرا که مردان نیز در رابطه با همسر خود وظایفی دارند و موظف به رعایت آنها در حق همسر خود هستند . یعنی علاوه بر اینکه زن باید از مرد تمکین نماید ، شوهر نیز موظف به آن می باشد .

مطابق قانون ، تمکین را می توان شامل دو نوع تمکین اعم از تمکین عام و خاص دانست . تمکین عام به این معناست که زن در امور خانوادگی موظف به اطاعت از همسر خود است و تمکین خاص به معنای اطاعت از همسر در روابط زناشویی می باشد .

عدم تمکین به چه معناست

زن و مرد موظف هستند تکالیف خود را در برابر یکدیگر انجام دهند و با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند . در غیر این صورت ، عدم تمکین هر یک از زوجین ، مصداق نشوز تلقی شده و منجر به پیامدهایی برای آنان می شود . در واقع ، نشوز را می توان به معنای عدم تمکین یا عدم ایفای هریک از وظایف و تکالیف میان زوجین دانست .

عدم تمکین زن از مرد و مرد از زن ، سبب بوجود آمدن آثار و نتایجی در روابط میان طرفین می شود . از جمله اینکه عدم تمکین زن سبب می شود که حق نفقه او از بین برود .
البته آثار و نتایج مذکور صرفا در صورت شکایت و اثبات عدم تمکین به بار می آیند و کسی که مدعی عدم تمکین است ، باید آن را اثبات کند .
ذکر این نکته ضروری است که زن تنها در صورتی موظف به تمکین از شوهر است که این تمکین ضرری برای وی نداشته باشد . همچنین ، در قانون مواردی برای مجاز بودن عدم تمکین زن تا دریافت مهر پیش بینی شده است که به آن حق حبس گفته می شود .

دفتر ازدواج هشتگرد

یک دیدگاه دربارهٔ «تمکین چیست وعدم تمکین به چه معناست؟»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.