حق ملاقات فرزند قبل از طلاق

دفتر ازدواج هشتگرد

نکته مهمی که وجود دارد این است که حضانت فرزند توسط یکی از والدین سبب نمی شود که دیگری از ملاقات با فرزند خود محروم شود . به همین دلیل ، ماده 1174 قانون مدنی در خصوص حق ملاقات فرزند قبل از طلاق مقرر نموده است که ” در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات با فرزند خود را دارد ” .

بنابراین ، حق ملاقات فرزند قبل از طلاق برای والدین به هر حال محفوظ است و نمی توان کسی را از این حق محروم نمود . تنها در شرایط خاص و ویژه ای ، ضمن در نظر گرفتن مصلحت کودک ، می توان مدت زمان ملاقات با فرزندان را افزایش یا کاهش داد .

دفتر ازدواج هشتگرد

یک دیدگاه دربارهٔ «حق ملاقات فرزند قبل از طلاق»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.