شرایط ومدارک لازم جهت ثبت ازدواج

دفتر ازدواج هشتگرد

1- شناسامه عکس دار هر یک از زوجین به همراه فتوکپی آن

2- کارت ملی زوجین به همراه فتوکپی آن ؛

3- برگه جواب آزمایشگاه مبنی بر نتیجه آزمایشاتی که قبل از ازدواج باید توسط زوجین در آزمایشگاه انجام بشود ( مانند آزمایش عدم اعتیاد ، تالاسمی ، بیماری های مقاربتی و دریافت واکسن کزاز ) ؛

4- در صورتی که زوجه دوشیزه باشد ، باید شناسنامه یا کارت ملی پدر وی نیز ارائه شود . البته در صورتی که پدر فوت کرده باشد ، باید گواهی فوت ایشان به علاوه شناسنامه یا کارت ملی جد پدری ارائه گردد . لازم به ذکر است که حضور پدر یا جد پدری در ازدواج خانم های دوشیزه ضروری بوده و یا اینکه باید وکالتنامه آنها مبنی بر اجازه ازدواج به دختر خانم ، ارائه دفتر ثبت ازدواج گردد ؛

5- در صورتی که زوجه دوشیزه نبوده و قبلا ازدواج کرده است ، رضایت پدر یا جد پدری برای ازدواج ضروری نیست ؛ در عوض بایستی گواهی فوت شوهر یا طلاق نامه به دفتر ثبت ازدواج ارائه شود ؛

6- سه نفر شاهد مرد بالغ و عاقل به همراه شناسنامه و کارت ملی آنها جهت امضا تحت عنوان شهود .

_مدارک لازم جهت ثبت ازدواج موقت

1- شناسامه عکس دار هر یک از زوجین به همراه فتوکپی آن ؛

2- کارت ملی زوجین به همراه فتوکپی آن ؛

-3 شناسنامه یا کارت ملی پدر و یا جد پدری زوجه و حضور وی در دفتر خانه ؛ در صورتی که زوجه دوشیزه باشد . در صورت فوت پدر و جد پدری ، گواهی فوت آنها باید به دفترخانه ارائه گردد که در این صورت ، ازدواج موقت زوجه منوط به اذن شخص دیگری نمی باشد ؛

-4 در صورتی که زوجه قبلا ازدواج کرده باشد نیازی به رضایت پدر و پدر بزرگ پدری خود نخواهد داشت و تنها باید گواهی فوت همسر ( در صورت فوت ایشان ) و یا طلاق نامه ( در صورت جدایی از همسر ) را به دفتر ثبت ازدواج و طلاق تحویل بدهد .

دفتر ازدواج هشتگرد

یک دیدگاه دربارهٔ «شرایط ومدارک لازم جهت ثبت ازدواج»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.