معنای الزام به تمکین چیست؟

دفتر ازدواج هشتگرد

معنای الزام به تمکین چیست

الزام به تمکین یعنی اینکه شخصی که بدون داشتن دلایل موجه از تمکین در برابر دیگری امتناع کرده است را به صورت قانونی ملزم نمود که دوباره وظایف زناشویی خود را انجام داده و به زندگی مشترک خود باز گردد . با این حال ، آنچه که از معنای الزام به تمکین به ذهن متبادر می شود ، آن است که زن یا مرد با زور به تمکین از دیگری واداشته می شوند ؛ در حالی که این مطلب درست نیست . چرا که الزام یا زور کردن یکی از طرفین همچون زن یا مرد اصولا امکان پذیر نمی باشد و با آزادی افراد در تعارض قرار خواهد داشت . به عنوان مثال علی رغم اینکه دادگاه ممکن است با صدور حکمی زن را ملزم به تمکین از شوهر کرده ، به لحاظ عملی نمی توان وی را مجبور کرد که در منزل شوهر سکونت کرده و یا اینکه از مرد تمکین خاص به عمل آورده و وظایف زناشویی خود را انجام بدهد ؛ هر چند دادگاه حکم الزام به تمکین از سوی زن را صادر کرده باشد .

الزام به تمکین از طرف زن

اصولا زمانی که معنا و مفهوم الزام به تمکین مورد سوال قرار می گیرد ، منظور الزام به تمکین زوجه می باشد ؛ چرا که انجام تکلیف تمکین در خصوص زنان پر رنگ تر از مردان است و در مقابل ، الزام به پرداخت نفقه زن در خصوص مردان به کار می رود . بر این اساس ، چون در عقد دائم زن مکلف است که از شوهر خود تمکین نماید ، در صورتی که زن بدون وجود هیچ دلیل منطقی و یا قانونی از تمکین در مقابل شوهر خود امتناع کند ، شوهر وی این حق را خواهد داشت که به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای الزام به تمکین زن را مطرح نماید . در این صورت زن باید در دادگاه حاضر شده و به  که از سوی مرد مطرح شده است پاسخ دهد و اگر مدعی عذر موجه برای عدم تمکین است ، آن را به دادگاه ارائه نماید .

الزام به تمکین از سوی مرد

علاوه بر اینکه بر اساس قانون امکان اقامه دعوای الزام به تمکین زن وجود دارد ، زن نیز تحت شرایطی می تواند تقاضای الزام به تمکین مرد را در دادگاه مطرح کند ؛ هر چند این تقاضا به دلیل شرم و حیای خانم ها کمتر در دادگاه ها مطرح می شود و به جای آن خانم ها معمولا الزام به تمکین شوهر را ضمن دادخواست مطالبه نفقه مطرح می کنند ، با این حال به لحاظ شرعی و قانونی نیز می توان مرد را موظف به تمکین در قبال همسر دانست که در غیر این صورت ، زن ابزارهای لازم برای الزام به تمکین مرد را در اختیار خواهد داشت .

دفتر ازدواج هشتگرد

یک دیدگاه دربارهٔ «معنای الزام به تمکین چیست؟»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.