نمونه دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

دفتر ازدواج هشتگرد

ریاست محترم دادگاه خانواده ؛

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند :

اینجانب به موجب عقدنامه شماره …………..… مورخ ………………… دفترخانه شماره … شهرستان ……………… با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد کرده ام که حاصل این ازدواج در مدت ………………. فرزند پسر/ دختر / بدون فرزند می باشد. خوانده به مدت بیش از شش ماه از تاریخ ……… از پرداخت نفقه خودداری می کنند و به موجب دادنامه شماره ………….…. مورخ ……………… نیز به عدم پرداخت نفقه محکوم شده اند که تاکنون هیچ اقدامی در جهت پرداخت انجام نداده اند . لذا با تقدیم این دادخواست و به استناد ماده ۱۱۱۹ و تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور حکم مبنی بر اجرای صیغه طلاق به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب را استدعا دارم .

دفتر ازدواج هشتگرد

یک دیدگاه دربارهٔ «نمونه دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.