حق نفقه دردوران عقد

دفتر ازدواج هشتگرد

میان حق نفقه و تمکین زن از مرد رابطه ای دو سویه برقرار است . یعنی حق نفقه منوط به تمکین از مرد است . اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که حق نفقه زن در دوران عقد به چه شکل است ؟ آیا در دوران عقد نفقه به زن تعلق می گیرد یا خیر . 
پاسخ به این سوال از این جهت مهم است که در دوران عقد ، اصولا زن و مرد در یک منزل سکونت ندارند و رابطه زناشویی زن و مرد تا قبل از ازدواج ، مرسوم نیست و به اصطلاح زوجه باکره است . بنابراین ، در اینجا نه تمکین عاممحقق شده است و نه تمکین خاص . به همین دلیل است که برخی عقیده دارند که نفقه زن تنها پس از ازدواج به زن تعلق می گیرد و قبل از ازدواج یعنی در دوران عقد نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد . اما چنین نکته ای قابل پذیرش نیست . چرا که بر اساس ماده 1102 قانون مدنی ، ” همین که نکاح به طور صحت واقع شد ، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود ” .

لذا همین که عقد ازدواج بسته شد و زن و مرد پای سند ازدواج را امضا کردند ، حقوق و تکالیف مشترک زن و مرد برقرار می شود . یکی از این حقوق ، حق نفقه زن می باشد که مرد مکلف به پرداخت آن در مقابل زن است . 

دفتر ازدواج هشتگرد

یک دیدگاه دربارهٔ «حق نفقه دردوران عقد»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.